EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Upravljanje grobljima

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98) i članka 35. i 86. stavka 1. i članak 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donio je Odluku o upravljanju grobljima kojom je upravljanje grobljima povjerio trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o. (u daljnjem tekstu Uprava groblja).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA PDF 187 KB

Upravljanje grobljima uključuje uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, dodjelu grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za korištenje grobnih mjesta, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, izdavanje rješenja o pravu korištenja grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, kao i druge poslove propisane Zakonom o grobljima i Odlukom o upravljanju grobljima.

Groblja na području Općine Promina kojima upravlja Uprava groblja su:

  • Groblje u Lukaru
  • Groblje u Oklaju
  • Groblje u Mratovu
  • Groblje u Razvođu
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. GROBLJE U LUKARU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 292 KB
2. GROBLJE U OKLAJU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 203 KB
3. GROBLJE U MRATOVU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 249 KB
4. GROBLJE U RAZVOĐU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 161 KB

Općina Promina vlasnik je svih groblja na području Općine Promina. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici opreme i nadgrobnog uređaja (nadgrobni spomenik i znaci, pokrovna/nadgrobna ploča, ograda groba i drugi elementi grobnog mjesta).

Pravo korištenja grobnog mjesta je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta. Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju i članovi obitelji korisnika (roditelji, bračni ili izvanbračni drug, djeca i posvojena djeca).

Groblje se financira iz sredstava godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, te iz sredstava osiguranih u Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Promina i drugih izvora.

Općina Promina i Uprava groblja ne odgovaraju za štetu nastalu na grobljima, grobnim mjestima, grobnim uređajima i drugim objektima na prostoru groblja koje počine ili prouzroče treće ili nepoznate osobe.

Pravila ponašanje na grobljima na području Općine Promina određena su Odlukom o pravilima ponašanja na grobljima.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJIMA PDF ??? KB

Put kroz Oklaj 144
22303 Oklaj

022 881 046

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2021 EKO Promina d.o.o.  ·  Put kroz Oklaj 144  ·  22303 Oklaj
Pravo na pristup informacijama  ·  Digitalna pristupačnost  ·  Izjava o kolačićima

Izrada, hosting i održavanje desk.hr