Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Digitalna pristupačnost mrežnih stranica

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN broj 17/19) EKO PROMINA d.o.o. će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim internetskim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Internetska stranica www.eko-promina.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

EKO PROMINA d.o.o. prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

EKO PROMINA d.o.o. kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na stranici www.eko-promina.hr

Na internetskoj stranici www.eko-promina.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje internetskoj stranici www.eko-promina.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.eko-promina.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom donjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, EKO PROMINA d.o.o. nastoji svoje internetske stranice www.eko-promina.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) od 23. rujna 2019. godine kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora od 26. listopada 2016. godine.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica www.eko-promina.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i oblikovanjem mrežnih stranica 2021. godine ispunjeni su svi zahtjevi europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Obrazac za samoprocjenu osiguranja pristupačnosti (izvor tablice: Državna škola za javnu upravu)
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. OBRAZAC ZA POČETNU SAMOPROCJENU (WORD) DOCX 28 KB
2. OBRAZAC ZA POČETNU SAMOPROCJENU (PDF) PDF 94 KB
Nepristupačni sadržaj

Nema nepristupačnog sadržaja.

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Sve PDF datoteke sadržane u objavama u cijelosti su nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost.

Podizanje razine pristupačnosti

Imenovani djelatnik društva EKO Promina d.o.o. za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) educirati će se za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) u suradnji Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom, organizira kroz programe osposobljavanja djelatnika tijela javnog sektora i drugih relevantnih dionika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom.

Potvrda o pohađanju jednodnevnog programa = Digitalna pristupačnost - online edukacija
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POTVRDA PDF 805 KB
Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 18. siječnja 2021. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Ova Izjava o pristupačnosti upotpunjena je 18. siječnja 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.eko-promina.hr korisnici mogu uputiti na elektroničku poštu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu EKO Promina d.o.o. Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj s naznakom – službenici za informiranje.

Molimo korisnike mrežne stranice www.eko-promina.hr ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste službenicu za informiranje na elektroničku poštu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Društvo EKO Promina d.o.o. je dužno na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih internetskih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..