Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Obavijest korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Promina

Zahvaljujemo svim onim korisnicima koji su zadužili komposter i koji su izdvajali biorazgradivi komunalni otpad. Također, zahvaljujemo i onim korisnicima koji su iz miješanog komunalnog otpada izdvajali plastičnu ambalažu u žuti spremnik i miješani papir i karton u plavi spremnik. Time su pridonijeli povećanju udjela reciklabilnog otpada i smanjenju udjela miješanog komunalnog otpada u ukupno sakupljenom komunalnom otpadu.

Udjel reciklabilnog otpada u ukupno sakupljenom komunalnom otpadu je u 2022. godini iznosi gotovo 8 % što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu, 2021. godinu, kada je iznosio 1 %.

U tabličnom prikazu dajemo pregled svih vrsta i masa otpada prikupljenog i predanog ovlaštenim sakupljačima u 2022. godini:

Vrsta otpada

Ključni broj otpada

Ukupno prikupljena masa u tonama

Udio u ukupno prikupljenoj masi u postotcima

Otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

080317*

0,012

0,00

Miješani papir i karton

150101

6,250

2,52

Plastična ambalaža

150102

5,400

2,09

Staklena ambalaža

150103

3,00

1,16

Crijep/pločice i keramika

170103*

0,330

0,13

Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

200121*

0,002

0,00

Plastika

200139

0,150

0,06

Miješani komunalni otpad

200301

240,080

92,83

Glomazni otpad

200307

3,130

1,21

 

 

258,624

100,00

Nastavno na tablični prikaz ovim putem pozivamo sve one koji još uvijek nisu zadužili komposter da to učine jer će time ne samo povećati smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada u ukupnom sakupljenom komunalnom otpadu nego će ostvariti i smanjenje mjesečne cijene minimalne javne usluge za 0,66 eura. Pozivamo i sve one koji još uvijek nemaju žuti ili plavi spremnik da se jave u naše prostorije, za vrijeme rada sa strankama, kako bi ih preuzeli.

U nadi da ćete se u što većem broju odazvati ovom pozivu i u ovoj godini uredno reciklirati otpad te time povećati udio reciklabilnog otpada u ukupno sakupljenom komunalnom otpadu, srdačno vas pozdravljamo.

Doviđenja u našim prostorijama!