Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Zaštita osobnih podataka

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA PDF 181 KB
2. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA PDF 113 KB
3. KODEKS PONAŠANJA VODITELJA OBRADE PDF 143 KB
4. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA PDF 121 KB
5. PRIVOLA - INTERNETSKA STRANICA PDF 66 KB
6. POLITIKA PRIVATNOSTI PDF 86 KB
Potvrda o pohađanju jednodnevnog programa = Sigurni u kibernetičkom prostoru
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POTVRDA PDF 896 KB
Potvrda o sudjelovanju na edukaciji = „Kako se uskladiti s GDPR-om i pripremiti za nadzor AZOP-a?“
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POTVRDA PDF 557 KB
POTVRDA O POHAĐANJU JEDNODNEVNOG PROGRAMA = ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – GDPR
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POTVRDA PDF 805 KB