Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Zakoni i podzakonski propisi

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) društvo EKO Promina d.o.o. objavljuje popis zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na područje poslovanja društva EKO Promina d.o.o.

O trgovačkim društvima
O računovodstvu
O javnoj nabavi
O radu i radnom pravu i o zaštiti na radu
O zaštiti od požara
O mirovinskom sustavu
O zdravstvenoj zaštiti
O grobljima
O otpadu
O komunalnom gospodarstvu
O zaštiti podataka
O pristupu informacijama
O zaštiti potrošača