Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Fotografija uz obavijest o promjeni poslovne banke

Obavijest o promjeni poslovne banke i transakcijskog računa

Obavještavamo sve poslovne i privatne korisnike da je trgovačko društvo EKO Promina d.o.o. promijenilo poslovnu banku i transakcijski račun.

Od dana 1. travnja 2021. godine EKO Promina d.o.o. posluje preko novog transakcijskog računa HR8323900011101240153 otvorenog u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Sva plaćanja koja su se do sada obavljala na stari transakcijski račun (HR 9124070001100497074 otvoren u OTP banci d.d.) potrebno je ubuduće obavljati na novi transakcijski račun HR8323900011101240153.

Molimo vas da ovu promjenu evidentirate u vašim poslovnim bazama podataka, te u bazama vezanima za internetsko bankarstvo, ukoliko ga koristite.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. OBAVIJEST PDF 175 KB