Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Fotografija uz obavijest o primjeni novog Cjenika

Obavijest korisnicima o primjeni novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da je Općinsko vijeće Općine Promina na svojoj 5. sjednici održanoj 8. veljače 2022. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Promina kojom je određen iznos cijene obavezne minimalne javne usluge i koja je stupila na snagu 17. veljače 2022. godine.

Društvo EKO Promina d.o.o. kao davatelj javne usluge, od 15. ožujka 2022. godine do 15. travnja 2022. godine, provelo je prethodno javno savjetovanje za Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te obrazloženje načina na koji je određena cijela obvezne minimalne javne usluge.

Sukladno stavku 8. članka 78. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) godine društvo EKO Promina d.o.o. (kao davatelj javne usluge) Zaključkom o davanju suglasnosti na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 22. travnja 2022. dobilo je suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Suglasnost je istog dana objavljena u Službenom glasilu Općine Promina broj 4/2022 te je stupila na snagu 2. svibnja 2022. godine.

Novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1. lipnja 2022. godine.

Također, na snazi je i Odluka o Posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o. koja će se primjenjivat od 1. lipnja 2022. godine.