EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Održavanje javnih i zelenih površina

U službi održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina obavljaju se sljedeći poslovi:

  • održavanje i popravci javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje čistoće javnih površina
  • sanacija divljih odlagališta

Pod održavanjem i popravcima javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost (trgovi, pločnici, javni prolazi, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze).

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice ili slično).

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene kao što su npr. spomenici i spomen obilježja. Na području Općine Promina nalazi se nekoliko spomenika i spomen obilježja za koje se vode poslovi tekućeg održavanja, održavanja čistoće spomenika i njegove neposredne okoline. Također, u vidu održavanja obavlja se uklanjanje otpadaka, uvelih vijenaca, ostataka svijeća i sl.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća strojno i ručno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod sanacijom divljih odlagališta podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada s divljih odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje divljeg odlagališta.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA U OPĆINI PROMINA U 2023. GODINI (WORD) DOCX 34 KB
2. PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA U OPĆINI PROMINA U 2023. GODINI (PDF) PDF 126 KB

Društvo EKO Promina d.o.o. od 19. prosinca 2022. godine pruža usluge održavanja zelenih površina i trećim osobama.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. CJENIK PRUŽANJA USLUGA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA TREĆIM OSOBAMA (WORD) DOCX 320 KB
2. CJENIK PRUŽANJA USLUGA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA TREĆIM OSOBAMA (PDF) PDF 278 KB

Ukoliko vam je potrebna navedena usluga, obratite nam se s povjerenjem!

Put kroz Oklaj 144
22303 Oklaj

022 881 046

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2021 EKO Promina d.o.o.  ·  Put kroz Oklaj 144  ·  22303 Oklaj
Pravo na pristup informacijama  ·  Digitalna pristupačnost  ·  Izjava o kolačićima

Izrada, hosting i održavanje desk.hr